En Varm Velkomst

Hjelp oss med å gi barna en varm velkomst!

Vi strikker ull-kuvøser til de for tidlig fødte (premature) barna i Afrika. Disse barna kan ikke regulere kroppstemperaturen sin selv. På tross av hva man gjerne skulle tro, blir det raskt alt for kaldt for disse små barna, selv i Afrika. Siden det dessverre er lite eller ingen tilgang til kuvøser, er sjansen deres for å overleve liten.

Ved å stikke luer, pledd, votter og sokker i ull (som tilsammen utgjør en ull-kuvøse), hjelper vi barna med å holde varmen. Barna mister mye kroppsvarme i overgangen fra den varme og trygge tilstanden i mors liv, til de mye kaldere omgivelsene etter fødselen. De premature barna er spesiellt utsatt for komplikasjoner. 

Barna mister en stor del av kroppsvarmen fra hodet. Derfor kan noe så lite som en ull-lue ha en stor effekt på barnas mulighet til å holde på den kroppsvarmen de så sårt trenger!

 

Kuvøsene går hovedsaklig til Neema babybarnehjem og til ulike sykehus i Arusha (Tanzania).

 

Vil du hjelpe oss med å gi barna en varm velkomst ? 

Strikk ull-kuvøse eller lue/votter/sokker/pledd.

 

Leveres til:

Resepsjonen i Sykehuset i Vestfold.

Kan også sendes til:

Lovise Myhre

Nedre Bogenvei 30B

 

eller sendes/leveres til:

Else H. Åsebø tlf: 92623182

Juviknipa 44

5918 Frekhaug