Velkommen

IMG_4105.jpg

Vi er en frivillig organisasjon som arbeider for å bedre livsvilkårene til vanskeligstilte barn. Våre prosjekt er lokalisert i Kenya og Tanzania. 

Alt administrativt arbeid er utført på frivillig basis. 100 % av donasjoner går direkte til våre prosjekt. 

Under kommer en kort oversikt over prosjektene våre. Les gjerne videre ved å følge linken. 


Våre prosjekt i Kenya: 

Ucare Project har opprettet Prosjekt Kisumu i Kenya for å hjelpe vanskeligstilte barn i området rundt byen Kisumu. Prosjekt Kisumu består av to tiltak: 

 

Ucare Maisha CEnter

I Kisumu, har Ucare åpnet et utviklingssenter for foreldreløse barn. Hver dag kommer det 130 barn til senteret. 

Senteret er et trygt sted hvor de barna som trenger det mest får hjelp i en hverdag med store utfordringer. 

 
 
 

Prosjekt Skolegang

Vi tror at ved å gi barn utdannelse får de større valgfrihet i fremtiden.

Vi selger gavekort, der verdien av gavekortet går direkte til å finansiere et barns skolegang. 

 
 

VÅRE PROSJEKT I TANZANIA

I Tanzania har vi fire aktive prosjekt: 

 

Ucare familiehjem

Prosjekt Ucare Familiehjem består av et barnehjem i Arusha, Tanzania for foreldreløse barn.

Vi liker å kalle det et familiehjem, hvor barna skal vokse opp i en fosterfamilie i trygge og kjærlige omgivelser.  

 

prosjekt pamoja basketball

Sammen med Phabian Mjarifu hjelper vi barn i nabolagene i Arusha, Tanzania til å kunne drive med basketball. Gjennom å la barn få utfolde seg gjennom sunn aktivitet, og ved å lære dem gode holdninger tror vi at vi er med på å bekjempe fattigdom.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

project girl effect

Ucare ønsker å fremme kvinners stilling i det afrikanske samfunnet.

Vi ønsker å utdanne og utruste jenter til å bli sterke ledere i samfunnet.

 

En varm velkomst

Hjelp oss med å gi barn en varm velkomst!

Vi strikker ull-kuvøser til de for tidlig fødte (premature) barna i Afrika. Disse barna kan ikke regulere kroppstemperaturen sin selv.