Ucare Maisha Center er navnet på barnesenteret vi åpnet for 50 barn i desember 2015. Maisha betyr liv på swahili. Per dags dato er det 130 barn på senteret daglig. Barna som kommer til senteret er foreldreløse, enten i den forstand at begge foreldrene er døde, eller at foreldrene av ulike grunner ikke i stand til å ta seg av barna. Noen av barna bor i hus som står igjen etter foreldrene, andre hos nære eller fjerne slektninger. Med andre ord har barna tak over hodet og et sted å sove. Det de fleste mangler er trygghet, kjærlighet, stabile voksne og det å få leke og utvikle seg som barn. Det er dette vi ønsker å tilby barna som kommer til Ucare Maisha Center.

Ved senteret får barna 2 måltider med næringsrik mat hver dag. De får være del av et sosialt fellesskap hvor de får leke og være barn. Ikke minst får de ha kontakt med voksne som har mye kjærlighet å gi dem. Det legges til rette for ulike aktiviteter som sang og sport i tillegg til at de får undervisning. Barna får lære om mat, hygiene, jordbruk, respekt for hverandre og andre relevante tema. Vi tror at skolegang er viktig i bekjempelsen av fattigdom, så det blir satt av tid til å jobbe med lekser. Senteret drives lokalt av Pastor Maurice Owino i tillegg til tre fulltidsansatte som hver dag tar seg av barna, lager mat og holder orden.

Bakgrunn

Maurice er selv oppvokst som foreldreløs. Moren hans døde under fødselen, og 13 år gammel døde faren hans av AIDS. I perioder bodde han på gaten, ofte uten å få dekket primære behov som mat, klær og trygghet. Tilværelsen var tøff og framtiden så mørk ut. Håpet om en lysere framtid opplevde han ikke før han senere i tenårene møtte en slektning som tilbød han klær. Omsorgen fra denne slektningen ble starten på en ny tilværelse der Maurice både fikk ta imot omsorg fra andre, og der han begynte å forstå at han også kunne bety noe for andre. Maurice har selv kjent på kroppen hvordan det er å være foreldreløs, og nå ser han det som sitt kall i livet å ta seg av foreldreløse barn og bidra til å gi dem en god oppvekst med mye omsorg. Maurice er i dag gift, har tre barn og er pastor i en lokal kirke i Kisumu i tillegg til å drive Prosjekt Kisumu.

 

Drift og bærekraftighet

Ucare Maisha Center er hovedsakelig sponset av Presterød Ungdomsskole i Tønsberg, i tillegg til at vi har andre sponsorer. Vi i Ucare ønsker å starte bærekraftige prosjekter. Ved å satse på jordbruk og ved å investere i småprosjekter og utdannelse ønsker vi på sikt at senteret skal bli selvforsynt og selvdrevet. Gjennom Prosjekt Skolegang, som også er en del av Prosjekt Kisumu, får nå 60 barn gå på skolen på grunn av private givere i Norge. På lang sikt ønsker vi i tillegg til senteret å bygge en helsestasjon. Vi ønsker også å sysselsette familier, slik at de på sikt kan klare seg selv. På kortere sikt ønsker vi å starte mindre jordbruksprosjekter, og vi arbeider med ulike ideer til prosjekter som kan bidra til bærekraftighet og som vil bidra positivt til utviklingen av lokalsamfunnet rundt senteret. Vi er åpne for ideer og samarbeid knyttet til denne videreutviklingen. 

 
 
Noen av barna ved Ucare Maisha Center

Noen av barna ved Ucare Maisha Center

 

Fakta: 

  • i 2012 var det over 260 000 foreldreløse barn i Kenya. (tall fra unicef)

  • 100 000 av disse har mistet foreldrene sine på grunn av AIDS. (tall fra unicef)

  • Uten foreldre blir barna nødt til å ta vare på seg selv. De eldre barna fungerer ofte som foreldre for sine yngre søsken.

  • De foreldreløse har liten mulighet til å få helsehjelp, og mange får ikke gå på skole. Mat er mangelvare og underernæring oppstår.

 
Maurice - daglig leder

Maurice - daglig leder

 

Våre mål: 

  • å ta vare på barns primære rettigheter.

  • vi mener at ingen barn skal måtte gå sultne.

  • barn skal ha rett til utdannelse.

  • vi vil redusere underernæring hos barn gjennom utdanning, helse, og jordbruk.