Om oss

 

 

Unconditional Care Project (Ucare) er en frivillig hjelpeorganisasjon. Vi har en visjon om å arbeide for barns rettigheter i underutviklede land. Vi vil drive bærekraftige prosjekter som vil forbedre barns fremtidsutsikter. Vi ønsker å redusere barnedødeligheten gjennom å sørge for at barna får tilgang til næringsrik mat, trygghet, omsorg og utdannelse. Ucare Project er en uavhengig organisasjon, som ikke er basert på religion eller politikk. Vi ønsker å engasjere lokalbefolkningen i våre prosjekter, slik at våre prosjekter på lang sikt kan bli selvforsynte. Ucare har ingen ansatte i administrasjonen i Norge, alt blir gjordt på frivillig basis, dermed går 100% av bidragene direkte til bistandsprosjektene. 

 

Bakgrunn

Ucare ble startet av en gruppe norske medisinstudenter med Lovise Myhre i spissen. Vi har fått med oss flere engasjerte styremedlemmer med kompetanse på ulike områder. Vi er nå et styre på 9 personer som utgjør en effektiv og engasjert ledelse.

Engasjementet startet etter at Lovise og flere av styremedlemmene var i Arusha (Tanzania), og arbeidet som frivillige i 2013. Etter dette bestemte Lovise seg for at hun ville forsøke å gjøre en forskjell for vanskeligstilte barn. Det ble startet innsamlinger, blant annet av medisinsk utstyr, og prosjektet ”En Varm Velkomst” ble igangsatt.

En Varm Velkomst består av å samle inn strikkede ullplagg som erstatning for kuvøser, som blir gitt til premature (for tidlig fødte) og nyfødte barn i Kenya, Tanzania, Uganda og DR Kongo. Strikkeprosjektet, En Varm Velkomst, har blitt svært populært, og er nå landsdekkende. Med over 200 medlemmer på facebook, får vi inn kuvøsebidrag fra flere land i Europa.

Februar 2014 ble det bestemt at Ucare Project skulle bli en organisasjon. Sammen med Eirik Berge Eikenæs, som også har jobbet som frivillig i Equador, ble prosessen startet. Vi er registrert i Brønnøysundsregisteret og Frivillighetsregisteret.

Vi driver nå 6 prosjekter lokalisert i Kenya og Tanzania.

Målsetting

Ucare Project har som fokus å jobbe for barns primære rettigheter. Vi mener at ingen barn skal måtte gå sultne, de skal ha tilgang til næringsrik mat, trygghet, omsorg og utdannelse. Vi ønsker at de skal vokse opp til å bli selvstendige mennesker med gode framtidsutsikter.

 

Vår ambisjon er å hjelpe der det trengs og å engasjere lokalbefolkningen, slik at prosjektene vi starter, på sikt skal bli selvforsynte. Dette vil vi gjøre ved å satse på jordbruk, investere i lokale prosjekter og ved støtte til utdannelse.

 

 

Kontakt 

Leder: Lovise Myhre – tlf +47 482 09 592

PR ansvarlig: Helena Nysand - tlf +47 481 15 534/ +48 662 797 481

Email: info@ucareproject.com