Unconditional Care Project (Ucare) er en frivillig hjelpeorganisasjon med en visjon om å arbeide for barns rettigheter i underutviklede land. Vi vil drive bærekraftige prosjekter som vil forbedre barns fremtidsutsikter. Vi ønsker å redusere barnedødeligheten gjennom å sørge for at barna får tilgang til næringsrik mat, trygghet, omsorg og utdannelse. Ucare Project er en uavhengig organisasjon, som ikke er basert på religion eller politikk. Vi ønsker å engasjere lokalbefolkningen i våre prosjekter, slik at våre prosjekter på lang sikt kan bli selvforsynte. Ucare har ingen ansatte i administrasjonen i Norge, alt blir gjordt på frivillig basis, dermed går 100% av bidragene direkte til bistandsprosjektene. 

Bakgrunn 

Ucare ble startet av en gruppe norske medisinstudenter med Lovise Myhre Eikenæs i spissen. Vi har fått med oss flere engasjerte styremedlemmer med kompetanse på ulike områder. Vi er nå et styre på ni personer som utgjør en effektiv og engasjert ledelse.

Engasjementet startet etter at Lovise og flere av styremedlemmene var i Arusha (Tanzania), og arbeidet som frivillige i 2013. Etter dette bestemte Lovise seg for at hun ville forsøke å gjøre en forskjell for vanskeligstilte barn. Det ble startet innsamlinger, blant annet av medisinsk utstyr, og prosjektet En Varm Velkomst ble igangsatt.

En Varm Velkomst består av å samle inn strikkede ullplagg som erstatning for kuvøser, som blir gitt til premature (for tidlig fødte) og nyfødte barn i Tanzania og Kenya (vi har også delt ut i Uganda og DR Kongo). Strikkeprosjektet har blitt svært populært og er nå landsdekkende. Med over 200 medlemmer på facebook, får vi kuvøsebidrag som har blitt sendt til både Tanzania og Kenya.

Februar 2014 ble det bestemt at Ucare Project skulle bli en organisasjon, for å ha muligheten til å starte større prosjekter. Sammen med Eirik Berge Eikenæs, som også har jobbet som frivillig i Equador, ble prosessen startet. Vi er registrert i Brønnøysundsregisteret og Frivillighetsregisteret.

Vi driver nå seks prosjekter, i Kenya og Tanzania.

 

Målsetting

Fokus for Ucare Project er å jobbe for barns primære rettigheter. Vi mener at ingen barn skal måtte gå sultne, de skal ha tilgang til næringsrik mat, trygghet, omsorg og utdannelse. Vi ønsker at de skal vokse opp til å bli selvstendige mennesker med gode framtidsutsikter. 

Vår ambisjon er å hjelpe der vi trengs og engasjere befolkningen, slik at prosjektene vi starter, på sikt skal bli selvforsynte. Dette vil vi gjøre ved å satse på jordbruk, investere i allerede oppstartede prosjekter og utdannelse.

 

Dagsentre/ Utviklingssentre

Gjennom å opprette dagsentre for foreldreløse barn ønsker vi å øke livskvaliteten deres gjennom kontakt med voksne som har masse kjærlighet å gi, sosialt fellesskap med andre barn og sørge for at de får næringsrik mat. Siden 2013 har vi jobbet med FNs tusenårsmål, å redusere barnedødeligheten. Nå som FN har vedtatt de nye verdensmålene for bærekraftig utvikling jobber vi videre med å redusere barnedødeligheten, men har også fokus på å avskaffe fattigdom, utrydde sult og kjempe for likestilling mellom kjønnene.

På dagsenteret vårt i Kisumu legges det til rette for ulike aktiviteter som sang og sport, i tillegg til selvstendiggjøring og kompetansebygging gjennom undervisning. Barna får lære om mat, hygiene, jordbruk, og respekt for hverandre. Vi tror at utdanning er nøkkel til bekjempelse av fattigdom, og det vil derfor settes av faste tider der barna jobber med lekser i grupper.

 

Helsestasjoner

Ett stort ønske videre er å starte helsestasjoner for svært utsatte familier, kommende mødre og barn. Mennesker som lever i fattigdom er ofte mer mottakelig for sykdom, og har mindre mulighet til å få medisinsk hjelp. Ved å ha helsestasjoner i områder hvor dette ikke allerede er oppsatt, vil flere få tilgang på livsviktig hjelp.

Fosterhjem

Vi har bygd et hus som fungerer som et fosterhjem i Arusha, Tanzania. Her er det lokale kvinner som er ansatt. Kvinnene som er ansatt har vært ”nannies” for barna og fulgt dem siden de har kommet til oss, og er det nærmeste de kjenner til familie.  Barna bor her til de blir 18 år og får dekt behov som omsorg, skolegang, mat og evt. legehjelp. Fosterhjemmet drives av organisasjonen Neema House. 

En Varm Velkomst

En Varm Velkomst prosjektet består av å dele ut strikkede kuvøser som blir sendt til oss fra flotte frivillige strikkere fra Norge, og Sverige. Frivillige som arbeider for Ucare Project, tar med kuvøsebidrag når de drar ned for å bidra. Vi har ofte litt opplæring til de nye mødrene om varmeregulering, stell og amming.

 

 

Organisasjon

Ucare Project er en frivillig hjelpeorganisasjon som ikke lønner noen i administrasjonen i Norge. 100% av bidragene går direkte til bistandsprosjektene.

Hvem er Ucare Project

Ucare Project er en mindre og effektiv organisasjon. Vi ønsker å forbedre fremtidsutsiktene for utsatte barn og familier. Vi ønsker å engasjere lokalbefolkningen, slik at våre prosjekter på sikt vil bli selvforsynte, slik at de kan bidra til egen utvikling. Dette vil være hjelp til selvhjelp, det vil si at lokalbefolkningen skal oppnå de nødvendig kunnskaper det behøves for å drifte de ulike prosjektene videre. Ved å investere i gode prosjekter, vil mange av prosjektene på sikt ikke være avhengig av nye donasjoner.

 

Samarbeid med de lokale

Ucare Project samarbeider med flere dyktige mennesker i Afrika. I Kenya er Maurice en nøkkelperson, som vi har hatt god kontakt med siden 2008. Han driver Ucare Maisha Center og Prosjekt Skolegang. Maurice har selv vært foreldreløs, og nå vil han og familien gjøre en forskjell for foreldreløse barn i Kisumu.

I Arusha har vi god kontakt med Phabian Mjarfu, som har koordinert turer for våre frivillige siden 2013. Han jobber med barna i nabolaget sitt og engasjerer dem gjennom sport. Han har også ansvar for alle som ønsker å reise ned som frivillige eller/ og på ferie i Tanzania.

Ucare Familiehjem drives av Neema House, en samarbeidsorganisasjon vi har jobbet med siden 2013.

 

Styret

I Norge drives styret av 10 styremedlemmer. Disse er Lovise Myhre Eikenæs (leder), Gunn Malene Scheie Johansen (nestleder), Eirik Berge Eikenæs (økonomiansvarlig), Lene Breyholtz (Administrasjonsansvarlig), Helena Nysand (PR-ansvarlig), Ragnhild Horne Åsebø (Web-ansvarlig og co-leder for Prosjekt Kisumu), Daria Pawlik (bestillingsansvarlig), Marianne Kvestad Øygård (Prosjektleder Prosjekt Skolegang), Stine Karin Sæle (Prosjektansvarlig Prosjekt Kisumu) og Lilja Sandven Lundevold (styremedlem).  

 

Prosjekter i dag:

I dag arbeider vi hovedsakelig i Kisumu, Kenya med barnesenteret Ucare Maisha Center, hvor 100 barn kommer daglig, og Prosjekt Skolegang hvor vi sponser 60 barn med skolegang og evt. skoleuniform. I Arusha, Tanzania bidrar vi med frivillig arbeid, bidrag av medisinsk utstyr, kuvøsesett, Prosjekt Pamoja Basketball  og ved å følge opp Ucare Familihjem som ble bygd i 2015-2016. Av styret er 5 medlemmer ferdig utdannede leger og jobber også frivillig for å bidra til bedre helse i utsatte områder.

 

Trykk her for å lese mer om de ulike prosjektene våre.