Unconditional Care Project (Ucare) er en frivillig hjelpeorganisasjon med en visjon om å arbeide for barns rettigheter i underutviklede land. Vi vil drive bærekraftige prosjekter som vil forbedre barns fremtidsutsikter. Vi ønsker å redusere barnedødeligheten gjennom å sørge for at barna får tilgang til næringsrik mat, trygghet, omsorg og utdannelse. Ucare Project er en uavhengig organisasjon, som ikke er basert på religion eller politikk. Vi ønsker å engasjere lokalbefolkningen i våre prosjekter, slik at våre prosjekter på lang sikt kan bli selvforsynte. Ucare har ingen ansatte i administrasjonen i Norge, alt blir gjordt på frivillig basis, dermed går 100% av bidragene direkte til bistandsprosjektene. 

 

Bakgrunn:

Ucare ble startet av en gruppe norske medisinstudenter med Lovise Myhre i spissen. Vi har fått med oss flere engasjerte styremedlemmer med kompetanse på ulike områder. Vi er nå et styre på seks personer, pluss to aktive styremedlemmer, som utgjør en effektiv og engasjert ledelse.

 

Engasjementet startet etter at Lovise og flere av styremedlemmene var i Arusha (Tanzania), og arbeidet som frivillige i 2013. Etter dette bestemte Lovise seg for at hun ville forsøke å gjøre en forskjell for vanskeligstilte barn. Det ble startet innsamlinger, blant annet av medisinsk utstyr, og prosjektet En Varm Velkomst ble igangsatt. En Varm Velkomst består av å samle inn strikkede ullplagg som erstatning for kuvøser, som blir gitt til premature (for tidlig fødte) og nyfødte barn i Tanzania og Uganda.

 

Strikkeprosjektet, En Varm Velkomst, har blitt svært populært, og er nå landsdekkende. Med over 140 medlemmer på facebook, får vi kuvøsebidrag som har blitt sendt til både Tanzania og Uganda.

 

Februar 2014 ble det bestemt at Ucare Project skulle bli en organisasjon, for å ha muligheten til å starte større prosjekter. Sammen med Eirik Berge Eikenæs, som også har jobbet som frivillig i Equador, ble prosessen startet. Vi er registrert i Brønnøysundsregisteret og Frivillighetsregisteret.

 

Vi er nå i gang med prosjekt Kisumu, der vi i samarbeid med Presterød Ungdomsskole skal bygge og drive et dagsenter for foreldreløse barn i Kisumu, Kenya. Målet er at barna skal ha et sted å være der de kan få mat og omsorg tross en vanskelig hverdag.

 

 

Målsetting:

Fokus for Ucare Project er å jobbe for barns primære rettigheter. Vi mener at ingen barn skal måtte gå sultne, de skal ha tilgang til næringsrik mat, trygghet, omsorg og utdannelse. Vi ønsker at de skal vokse opp til å bli selvstendige mennesker med gode framtidsutsikter. 

 

Vår ambisjon er å hjelpe der vi trengs og engasjere befolkningen, slik at prosjektene vi starter, på sikt skal bli selvforsynte. Dette vil vi gjøre ved å satse på jordbruk, investere i allerede oppstartede prosjekter og utdannelse.

 

Dagsentre/ Utviklingssentre

Gjennom å opprette dagsentre for foreldreløse barn ønsker vi å øke livskvaliteten deres gjennom kontakt med voksne som har masse kjærlighet å gi, sosialt fellesskap med andre barn og sørge for at de får næringsrik mat. Vi tror at dette vil være en god måte å jobbe for FNs tusenårsmål nr.4; Redusere barnedødeligheten for barn under 5 år.


Det skal legges til rette for ulike aktiviteter som sang og sport, i tillegg til selvstendiggjøring og kompetansebygging gjennom undervisning. Barna får lære om mat, hygiene, jordbruk, og respekt for hverandre. Vi tror at utdanning er nøkkel til bekjempelse av fattigdom, og det vil derfor settes av faste tider der barna jobber med lekser i grupper.

 

Helsestasjoner

Ett stort ønske videre er å starte helsestasjoner for svært utsatte familier, kommende mødre og barn. Mennesker som lever i fattigdom er ofte mer mottakelig for sykdom, og har mindre mulighet til å få medisinsk hjelp. Ved å ha helsestasjoner i områder hvor dette ikke allerede er oppsatt, vil flere få tilgang på livsviktig hjelp.

 

Barnehjem

Vi ønsker å starte barnehjem. Men ettersom det krever mye arbeid for å få ett barnehjem til å bli selvforsynt, vil dette ta lengre tid. Vi ønsker at barnehjemmet skal kunne selge selvlagde gjenstander og bidra i sine lokalsamfunn for videre drift. Frivillig innsats blant lokalsamfunnet vil også være et ønske for at barnehjemmet skal være driftsdyktig.

 

En Varm Velkomst

En Varm Velkomst prosjektet vil bli drevet videre. Frivillige som arbeider for Ucare Project, tar med kuvøsebidrag når de drar ned for å bidra.

 

 

Organisasjon:


Ucare Project er en frivillig hjelpeorganisasjon, som ikke lønner noen i administrasjonen i Norge. 100% av bidragene går direkte til bistandsprosjektene.

 

Hvem er Ucare Project

Ucare Project er en mindre og effektiv organisasjon. Vi ønsker å forbedre fremtidsutsiktene for utsatte barn og familier. Vi ønsker å engasjere lokalbefolkningen, slik at våre prosjekter på sikt vil bli selvforsynte, slik at de kan bidra til egen utvikling. Dette vil være hjelp til selvhjelp, det vil si at lokalbefolkningen skal oppnå de nødvendig kunnskaper det behøves for å drifte de ulike prosjektene videre. Ved å investere i gode prosjekter, vil prosjektene på sikt ikke være avhengig av nye donasjoner.

 

Samarbeid med de lokale
Ucare Project samarbeider med flere dyktige mennesker i Afrika. I Kenya er Maurice en nøkkelperson, som vi har hatt god kontakt med siden 2008. En innsamlingsaksjon utenom Ucare samlet i 2012 inn 30 000 kr, som ble brukt på ett jordbruk, slik at inntektene kan gå til viktige saker i samfunnet. Maurice har selv vært foreldreløs, og nå vil han og familien gjøre en forskjell for foreldreløse barn i Kisumu.

I Arusha, har vi god kontakt med Phabian Mjarfu, som var koordinator for turer for våre frivillige i 2013 og 2014. Han jobber med barna i nabolaget sitt og engasjerer dem gjennom sport.

 

Styret

I Norge drives styret av 11 styremedlemmer. Disse er Lovise Myhre (leder), Eirik Berge Eikenæs (nestleder og økonomiansvarlig), Gunn Malene Scheie Johansen (Administrasjonsansvarlig), Kristina Soleng (Administrasjon), Merete K. Hagen (Administrasjon), Helena Nysand (PR-ansvarlig), Ragnhild Horne Åsebø (Web-ansvarlig), Daria Pawlik (Leder for Team Kreativ), Marthe Henriksen (Medisinsk utstyr ansvarlig), Marianne Kvestad Øygård (Prosjektleder Prosjekt Skolegang) og Stine Karin Sæle (Prosjektansvarlig Prosjekt Kisumu)

 

 

Prosjekter i dag:

I dag arbeider vi hovedsakelig i Arusha, Tanzania med frivillig arbeid, bidrag av medisinsk utstyr, kuvøsesett og ved å spre omsorg til foreldreløse barn (gjennom egne initiativ gjennom ulike barnehjem). Av styret, er 5 medlemmer snart ferdig utdannede leger, og jobber også frivillig for å bidra til bedre helse i utsatte områder. Vi jobber nå for å få startet ett dagsenter i Kisumu, Kenya for foreldreløse barn.

 

En Varm Velkomst

En varm velkomst prosjektet ble startet grunnet høy dødelighet hos nyfødte og premature i Tanzania. Nyfødte og premature (for tidlig fødte) har nedsatt evne til å regulere kroppstemperaturen sin. Selv i tropiske omgivelser taper de små kroppene mye varme.

I I-land har man kuvøser som løser dette problemet, men luer er godt og billig alternativ, siden mye av varmetapet skjer fra hodet.

En kuvøse består av lue, sokker, votter og ett teppe. Kuvøsebidragene blir sendt jevnlig ned med frivillige som skal arbeide i områder med stort behov. I dag har vi innleveringer på Sykehuset i Vestfold, ett legekontor på Vestlandet, Måløy legekontor og ved post.

 

Prosjekt Kisumu

Vi arbeider nå med Maurice som er pastor i lokalsamfunnet for å få startet ett utviklingssenter for foreldreløse barn i byen Kisumu, i Kenya. Kisumu Care Prosjektet består i første omgang av å bygge ett sted hvor de foreldreløse kan få lov til å komme. Gjennom å bygge utviklingssentre skal vi skape ett trygt sted der de barna som trenger det mest skal få hjelp i en hverdag med store utfordringer.

 

Medisinsk Utstyr

Ettersom prosjektene til Ucare har blitt mer kjent, har vi også fått avtaler, slik at en del medisinsk utstyr blir donert til våre saker. Våre frivillige tar også med dette utstyret, når de drar ned for å arbeide.

 

Prosjekt Skolegang

Vi har startet en innsamling for å sponse barnas skolegang. Vi mener alle barn skal ha rett til å gå på skole, men for mange familier er det vanskelig å ha råd til å sende barna på skolen. For foreldreløse barn er det desto vanskeligere å ha råd til skolegang. Ved å gi barn utdannelse vil det bety større valgfrihet i fremtiden, blant annet når det gjelder ekteskap, arbeidsliv og når og hvor ofte de får barn. De vil kunne få en bedre økonomi. De vil ha bedre forutsetninger for å delta i og påvirke samfunnets politiske, sosiale, økonomiske og miljømessige utvikling jmf. FNs tusenårsmål nr. 4. Vi ønsker derfor at folk skal kunne gi økonomisk bidrag slik at flere barn skal kunne gå på skole.

I første omgang vil det være gavekort med  5 forskjellige verdier.